BRUNTÁL | Také úsilí vedení města Bruntálu dopomohlo k plánované obnově autobusové linky Krnov-Olomouc-(Brno), kterou před zrušením často využívali rovněž občané Bruntálu.

Foto: MěÚ Bruntál

Představitelé Krnova i Bruntálu v minulých dvou letech vyvíjeli snahu o obnovení linky, jejíž provoz tehdejší dopravce ukončil v srpnu roku 2022 k nelibosti cestujících, mj. studentů a jejich rodičů. Ovoce pak přinesla navázaná spolupráce s dopravcem Umbrella City Lines s.r.o. Nová dohoda předpokládá zahájení provozu linky od 1. září letošního roku a pokrývá její provoz až do konce roku 2026.

Materiál týkající se obnovení linky Krnov-Bruntál-Olomouc-(Brno) byl letos v březnu jednohlasně schválen komisí rady města pro dopravu. Smluvní dokumenty o závazku veřejné služby k zajištění provozu linky (smlouvu s dopravcem a následně dodatek stanovující uvedené časové vymezení a kompenzaci pro dopravce za rok 2024 ve výši 120 tisíc korun) pak rada města schválila v dubnu, resp. v květnu.

„Vnímám tuto pozitivní skutečnost ve dvou rovinách. Zaprvé je to vyslyšení proseb našich občanů. A druhá rovina je, že chceme spolupracovat s Krnovem, kdy právě takové projekty naši spolupráci prohlubují. Osobně bych si přál, aby jich bylo více,“ komentoval plánované obnovení linky starosta Bruntálu Martin Henč.

Zdroj: MěÚ Bruntál