KRNOV | Snaha města Krnova o obnovení přímého autobusového spojení mezi Krnovem a Brnem, které bylo dopravcem pro nerentabilitu zrušeno v srpnu 2022, se zatím nesetkala s úspěchem. Jelikož existuje plnohodnotné spojení mezi těmito městy, buď z Krnova do Olomouce vlakem a z Olomouce do Brna autobusem, což je i časově srovnatelné, nebo celá cesta vlakem, dopravci ani kraje, které regionální dopravu dotují, o obnovení linky nemají zájem.

Foto: Pixabay

„Přesto jsme ještě oslovili soukromého dopravce, který zajišťuje komerční linku Opava – Brno přes Hradec nad Moravicí, zda by nebyla možnost prodloužit tuto linku do Krnova. Ten odpověděl, že náš podnět zváží,“ uvedl koordinátor městské mobility Michael Cestr.

Z analýzy dat poskytnutých společností Arriva, která dříve přímý spoj Krnov – Brno provozovala, vyplývá, že například v páteční špičce spoj průměrně využívalo 59 cestujících, z nichž 43 cestovalo z Brna až do našeho regionu. Z Brna až do Krnova v pátek pravidelně cestovalo přes 30 cestujících. „Jsem přesvědčen, že přímé spojení Krnova a Brna má svůj potenciál a rychle by si našlo své cestující. V Brně studuje velké množství Krnovanů a podle našich informací již někteří uvedenou komerční linku v pátek a v neděli využívají,“ dodal Michael Cestr.

Přestože byla linka v minulosti využívaná, společnost Arriva její zrušení linky v roce 2022 zdůvodnila následovně: „Linku provozujeme na vlastní komerční riziko bez finanční podpory obcí, krajů nebo jiných objednavatelů a kvůli nízkým tržbám, které nepokrývají náklady na její provoz, už v jejím fungování pokračovat nemůžeme.“ Navíc od roku 2023 Arriva v našem regionu již nezajišťuje spoje v závazku veřejné služby a nemá zde ani zázemí.

Zdroj: MěÚ Krnov