KRNOV | V rámci závodu Krnov RUN budou v neděli 29. srpna slavnostně otevřeny nové běžecké trasy na Cvilíně a Ježníku. Zahajovací závod proběhne na Ježníku, start bude na parkovišti u bývalé léčebny. Prezentace účastníku začne v 8:30, v 9:45 dojde ke slavnostnímu otevření stezek a první běžci odstartují v 10:45.


Předem registrovaní závodníci obdrží při prezentaci sportovní balíčky s občerstvením. Po ukončení závodu (cca 13:00) proběhne veřejná prohlídka nově vybudované Venkovní tělocvičny na Ježníku s praktickou ukázkou použití posilovacích prvků. Slavnostní otevření se uskuteční pouze za příznivé epidemické situace. Běžecký závod je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V – A Česká republika – Polsko a z rozpočtu města Krnova.