ČR | Česká republika je zemí s druhou největší nerovností v odměňování žen a mužů v EU, což způsobuje sociální i ekonomické problémy a snižuje životní úroveň rodin. Na konferenci pořádané v úterý 19. září v Lidových sadech v Liberci se budou čeští a zahraniční odborníci a odbornice snažit hledat řešení tohoto problému, a diskutovat o možnostech, jak v ČR využít zkušenosti z ostatních evropských států.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Cílem konference není jen diskutovat o současném stavu nerovného odměňování v ČR, ale představit i dobrou zahraniční praxi přímo ze zkušeností ze Švýcarska, Německa a jiných zemí a společně najít cesty jejich uplatňování v českém prostředí,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která konferenci zahájí.

Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR je 22,5 %, což při porovnání s evropským průměrem činícím 16,3 %. To staví ČR do nelichotivé role jedné ze dvou evropských zemí s největší nerovností ve výdělcích žen a mužů. Rozdíl 22,5% představuje 6 748 Kč měsíčně chybějících na výplatní pásce žen s průměrným výdělkem, což činí v průměru 80 976 Kč ročně, které chybí v rodinných rozpočtech. Nebo také 82 dní v roce, kdy české ženy pracují zcela zadarmo. Nerovnost v odměňování způsobuje krátkodobé i dlouhodobé socio-ekonomické ztráty, brzdí naše hospodářství a snižuje životní úroveň nejen jednotlivých žen a mužů, ale především jejich rodin a společnosti jako celku.

Data z nejaktuálnější hloubkové analýzy rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR, která je výstupem projektu 22 % K ROVNOSTI, představí její autorky, socioložky Českého sociologického ústavu Akademie věd ČR. Švýcarský analytický software Logib, úspěšně užívaný k ověřování rovnosti odměňování řadou evropských zaměstnavatelů a v budoucnu pilotně ověřovaný u zaměstnavatelů českých, představí Patric Aerberhard, švýcarský expert Federal Office for Gender Equality (Federální kancelář pro genderovou rovnost). K české praxi kontrol nerovného odměňování se vyjádří generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Na konferenci vystoupí i další čeští a zahraniční experti a expertky, zástupci a zástupkyně MPSV nebo zástupci odborových svazů.

Liberec byl vybrán i kvůli tomu, že se obyvatelé a rodiny zdejšího kraje potýkají s přesně 22 % rozdílem v odměňování žen a mužů. Program konference a další informace nejen k registraci najdete na http://www.rovnaodmena.cz.