BRUNTÁLSKO, ČR | Datum jednadvacátého června je každoročně pojímáno jako den Policie České republiky. A právě v tento symbolický den spustili provoz profilů Policie České republiky na sociálních sítích. Pomocí profilů, které byly k účelu komunikace Policie ČR zřízeny a ověřeny, chctějí oslovit širší vrstvy obyvatel.

Foto: Facebook

„Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a prostředkem ke komunikaci využívaným podstatnou částí nejen české společnosti. Policie České republiky nemůže stát bokem a jako moderní bezpečnostní sbor se tak počínaje dneškem aktivně zapojí do tohoto prostředí,“ uvedl policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

Jednotlivé profily budou využívat především dle jejich samotného určení. Videokanál YouTube je již nyní naplněn policejními klipy a videozáznamy s nejrůznější tématikou, od prezentačních klipů až po preventivně zaměřená videa. Profil na Facebooku bude sloužit jako prostředek ke sdílení zajímavých informací z policejního života, ke sdílení preventivních informací a svou podstatnou roli může zastat i v případě oslovení a následného náboru mladých potenciálních uchazečů o práci u Policie České republiky. Na převážně zpravodajské sociální síti Twitter budou postupně sdílet informace vztahující se k bezpečnostním opatřením, bezpečnostní situaci případně k situaci v silničním provozu.

Na jednotlivých profilech stanovili pravidla diskuse po vzoru veškerých „velkých hráčů“ v prostředí sociálních sítí. Nepřípustné jsou tedy nadávky, urážky a podobně. Platí také, že tyto profily neslouží k podávání trestních oznámení ani jako prostředek komunikace v případě bezprostředního ohrožení zdraví či života. K tomu je určena tísňová linka Policie ČR 158.

Profily naleznete pod následujícími odkazy:

Facebook (facebook.com/PolicieCZ)
Twitter (twitter.com/PolicieCZ)
YouTube (youtube.com/PolicieCZ)