KRNOV | Město Krnov zasáhla smutná zpráva. V sobotu 13. března 2021 ve věku nedožitých 92 let zemřela oblíbená krnovská pedagožka, filozofka a zakladatelka občanského sdružení Cesta světla Ludmila Ondrušková. Přečtete si vzpomínku na paní Ondruškovou od pedagoga a výtvarníka Ladislava Steiningera.

Foto: Facebook Město Krnov

Chci na malou chvíli zastavit čas a vzpomínat na neuvěřitelnou ženu. Filozofku, učitelku, kolegyni a drahou přítelkyni, paní Mgr. Ludmilu Ondruškovou. Zastihla nás zpráva, že se její pozemská pouť cesty k poznání, k lidství, světlem, naplnila 13. března 2021. S paní Ludmilou, důvěrně jsme ji nazývali Liduškou, jsem měl možnost setkávat se před dávnými, dávnými lety. V době mé mladosti, středoškolských studií. Nám studentům nerozdávala pouze vědění. Rozdávala lidskost a naslouchání. Nám, našim studentským strastem i bolestem. S důvěrou jsme se k ní obraceli. Ona nás přijímala s pochopením, porozuměním, láskou, klidem a úctou. Běžel čas a já jsem měl opět tu čest se setkávat s Liduškou, s mou, naší kolegyní.

Vždy jsme si vážili jejich moudrých slov, osobní rovnováhy, ale i odvahy nesmlouvavě prosadit mnohdy protichůdný názor. Tak to bylo také v době počátkem 90. let. Spolu s dalšími vynikajícími kolegy naší školy patřila k zakládajícím členům iniciativy Cesta světla a významně tak přispěla k obnově naší občanské společnosti. Liduško, děkuji, děkujeme Vám za světlo, které jste do posledních chvil náručemi rozdávala. Děkujeme, že jsme mohli sdílet cestu světla s Vámi.

V úctě Ladislav Steininger a pedagogický sbor Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově.