KARLOVA STUDÁNKA | Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. a Římskokatolická farnost Bruntál. si vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení Lázeňské sezony V LÁZNÍCH KARLOVA STUDÁNKA v neděli 14. května 2023. 

Foto: Plakát

Foto: Plakát

top