KRNOV | Sloučení sazeb a zvýšení nájemného na 42 korun za metr čtvereční za měsíc. To jsou hlavní změny, které po Novém roce čekají nájemníky v domech s pečovatelskou službou. Obsahuje je Opatření obce č. 5/2017 – Poskytování nájmu městského bytu v domech s byty zvláštního určení, které s účinností od 1. ledna 2018 schválila rada města na své listopadové schůzi.

Foto: ilustrační – Pixabay

V současné době existují v těchto domech dvě sazby za metr čtvereční a měsíc. Pětatřicet korun platí nájemníci, s nimiž byla smlouva uzavřena do poloviny roku 2013, zbývající mají sazbu 40 korun. Tuto nerovnost nové opatření odstraňuje a zároveň srovnává výši nájmu na úroveň nájemného v sociálních bytech. V současné době totiž méně než padesát procent nájemníků trvale odebírá placené sociální služby. Z toho je vidět, že pro řadu nových žadatelů prioritní není péče, ale nízké nájemné.

U nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou je nové nájemné platné od 1. 7. 2018, u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou začne platit k termínu obnovení smlouvy. „Nájemníci, kteří mají nájemní smlouvu na dobu neurčitou, budou o změnách informováni během prosince mimořádně přímo v místě jejich bydliště. Postarají se o to pracovníci odboru sociálního, kteří u příležitosti osobního kontaktu obyvatele bytů upozorní na možnost čerpání příspěvků v případě, že by z důvodu zvýšení sazby měli na podporu nárok. U některých smluv půjde nájemné nahoru třeba o 300 korun, což v napjatém rozpočtu seniorů může být problém,“ dodala Lenka Andršová.

Další změnou, kterou nové opatření obce přináší, je vydefinování, kolik osob v jak velkých bytech je žádoucích. Pro jednu osobu je zpravidla určen byt 1+1 nebo 1+kk, pro dvě a více osob pak byt 1+2 nebo 2+kk. Kompletní znění opatření je zveřejněno na webových stránkách města www.krnov.cz v odkazech Město Krnov – Předpisy města.  V domech zvláštního určení město vlastní 222 bytů. V současné době v této kategorii bytů eviduje 77 žádostí.

Zdroj: MěÚ Krnov