MSK | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje chystá spuštění tzv. first responder systému na území celého kraje. Jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby (ZZS). Systém je již využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích České republiky.

Foto: ZZS MSK

Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační středisko je v indikovaných případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak může poskytnout základní první pomoc dříve než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

„Realizace systému first responderů je plánována v několika fázích. Zdravotnická záchranná služba již vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění systému. Současně s testováním mobilní aplikace byl systém upravován pro plné využití zdravotnickým operačním střediskem,“ informoval mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu First responder ZZS MSK, kterým musí projít každý dobrovolník v Moravskoslezském kraji. Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru.

„Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první pomoci či zvládáním stresových situací. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní zařízení,“ dodal mluvčí záchranářů.

„V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost first responderů připravováni dobrovolníci ze základních složek IZS. Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární ochrany obcí,“ pokračoval Humpl.

V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál s kvalifikací dle zákona 96/2004 Sb. (sestry, záchranáři, řidiči zdravotních dopravních služeb, laboranti, sanitáři, aj.). Záchranáři v rámci Moravskoslezského kraje předpokládají postupné vyškolení několika set osob.

Aktuálně se od 1. ledna 2019 mohou do first responder systému Moravskoslezského kraje hlásit zájemci z řad základních složek IZS (pracovníci ZZS, PČR, HZS a Městské policie). K dispozici je on-line registrační formulář. Případné dotazy lze směrovat na e-mail fr@zzsmsk.cz.

O spuštění registrace zájemců z dalších skupin, tedy členů ostatních složek IZS a profesních zdravotníků, bude ZZS MSK veřejně informovat v horizontu následujících měsíců. ZZS MSK aktuálně NEPOČÍTÁ se zapojením široké laické veřejnosti do systému first responder v Moravskoslezském kraji.

JANA KRÁLOVÁ
Externí spolupracovník zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.