BRUNTÁL | Exkurze po místních firmách, které pro výchovné poradce organizovalo v uplynulém školním roce město Bruntál, zakončila beseda se starostou Petrem Rysem. Zástupci škol s ním hovořili o možnostech uplatnění mladých lidí na místním trhu práce. 

Foto: MěÚ Bruntál

Od letošního ledna do června Klára Volková z Tiskového a projektového útvaru města Bruntálu zorganizovala pro výchovné poradce z bruntálských středních a základních škol devět exkurzí do místních podniků.

Díky návštěvám v podnicích získali představu o nabídkách práce, nárocích a podmínkách zaměstnavatelů. V několika případech odstartovalo  setkání s personalisty firem další spolupráci se školami. Výsledkem spolupráce by měl být efektivnější výběr budoucího povolání mladých lidí. Aby nemuseli hledat práci mimo Bruntál a místní podniky měly dostatek zaměstnanců. Výchovní poradci naopak ve firmách tlumočili požadavky mladých lidí. Ti v Bruntále postrádají především dostatečné finanční ohodnocení.

Že byly exkurze organizované městem Bruntál přínosné, o tom svědčí zájem zúčastněných o jejich pokračování i v nadcházejícím školním roce. Měly by se uskutečnit i v podnicích v blízkém okolí.