KRNOV | Lípy ve Smetanových sadech dostávají nový sestřih. Zahradníci se v pondělí 17. června pustili do ořezu výmladků na kmenech a u mladých stromů zvedají podchodnou výšku, jelikož spodní větve většiny stromů jsou ulámané. V průběhu prací bylo zjištěno, že jedna z lip u základní školy na Smetanově okruhu uschla. Výměna za novou se uskuteční na podzim.

Foto: Pixabay

Zdroj: MěÚ Krnov