KRNOV | Pracovníci odboru životního prostředí zjišťovali ve čtvrtek 5. dubna zdravotní stav jerlínu japonského ve Smetanových sadech, který je napaden dřevokaznou houbou – sírovcem žlutooranžovým.

Foto: MěÚ Krnov

Měření prováděli akustickým tomografem, jímž se zjišťuje riziko zlomu kmene. Výsledky ukázaly, že vnitřek kmene je částečně poškozený. „Poškození je ale v různých vrstvách jiné, nemá vliv na stabilitu stromu a je jen velmi malá pravděpodobnost, že se při vichřici zlomí. Z toho důvodu bylo rozhodnuto strom zatím ponechat a jeho stav dále sledovat. Dřevokazná houba totiž může mít vliv nejen na poškození kmene, kdy se v kmeni tvoří dutiny a napadá ho hniloba, ale také na celkovou vitalitu stromu. Ze zkušeností odhaduji, že po nějakém čase začne Jerlín usychat a kvůli tomu ho budeme muset později odstranit,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Akustický tomograf je schopen rekonstruovat vnitřní stav kmene na základě měření rychlosti šíření zvuku ve dřevě. Přístrojem je možné zjistit, jak moc je kmen uvnitř poškozen, jestli tam jsou dutiny, hniloba, kolik má zbytkové stěny. Na základě výsledků pak odborníci rozhodují, zda strom pokácet, nebo ponechat a soustavně sledovat. Měření se provádí v několika výškových úrovních, aby bylo získáno co nejvíce relevantních podkladů.

Zdroj: MěÚ Krnov