KRNOV | Za vstupní branou byla postavena stěna ze dvou paravánů, jež odclonila stánek s občerstvením. Došlo k výměně odpadkových košů, přibyly tři lavičky a na dětském hřišti řetězová houpačka ve tvaru hnízda. Mezi ní a historickým plotem pak byly vysazeny tři stromy.

Foto: MěÚ Krnov

 

„Nových stromů je celkem jedenáct. Zbývajících osm roste podél plotů zahrad rodinných domů. Jde o jasany, jírovce a javory,“ uvedl vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák. Výsadbě stromů předcházelo odstranění suchého a tedy nebezpečného javoru, který rostl na začátku středového chodníku.

Zeleň se objevila také před paravány, kde byly na ploše patnácti metrů čtverečních založeny trvalkové záhon, jež budou kvést od jara do podzimu. Právě teď například kvete kokarda, hvězdnice nebo petrovskie, které doplňuje podzimní sasanka, devaterník, žebříček, rozchodník, z travin pak kavyl. V těsné blízkosti paravánů byla ještě zasazena popínavka, a to růžově kvetoucí klanostěnka hortenziová.

Součástí prací byla i oprava chodníku, který vede středem zahrady. Pracovníci technických služeb ho vyčistili od trávy a plevele, navezli na něj recyklát a důkladně zhutnili.

„Náklady na úpravy provedené technickými službami zatím nebyly vyčísleny. Výsadba stromů a založení záhonů ale stály 176 tisíc korun, modřínové paravány 59 tisíc korun a houpačka 58 tisíc korun,“ uzavřel Petr Mynář z oddělení komunálních služeb.

Úpravy v zahradě SVČ i výsadba zeleně proběhly v souladu s architektonickou studií na revitalizaci zahrady. Město má rovněž zpracovánu studii návrhu na nový objekt občerstvení. K projektování obojího ale prozatím nedošlo, při omezeném rozpočtu jsou priority města jinde – nejdřív musí realizovat některé náročné rekonstrukce a opravy v rámci údržby nemovitostí v majetku města.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov