KRNOV | Zahrada střediska volného času by měla do prázdnin prokouknout. Stánek s občerstvením od hlavního vchodu částečně odcloní dva dřevěné paravány, před nimiž vzniknou trvalkové záhony. Dojde také na výsadbu stromů, úpravu středového chodníku, doplnění laviček a výměnu odpadkových košů. Výše nákladů na tyto úpravy je předběžně odhadována na 800 tisíc korun.

Foto: Návrh paravánů se záhony

Jako první budou instalovány obruby budoucích záhonů a patky na paravány. Následovat bude vytvoření záhonu ze štěrkodrtě, montáž paravánů a výsadba trvalek. Jako popínavku jsme vybrali růžově kvetoucí klanostěnku hortenziovou, do záhonu přijdou trvalky, které kvetou od jara do podzimu. Bude se jednat o devaterník, perovskii, kokardu, podzimní sasanku, hvězdnici, žebříček, rozchodník, z travin pak kavyl,“ říká Petra Mužíková z oddělení komunálních služeb.

Zároveň bude probíhat oprava chodníku, který vede středem zahrady. Očistí se od trávy a plevele, naveze se na něj recyklát a důkladně zhutní. Podél něj se vymění odpadkové koše a přibydou tři lavičky,“ popisuje vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák.

Další práce se týkají výsadby jedenácti stromů. „Vysadíme je na okraji pozemku, aby v budoucnu, až v zahradě dojde na stavební úpravy, ničemu nepřekážely. Podél historického plotu to budou tři lípy, na protější straně u zahrad rodinných domů pak jasany, jírovce a javory, vyjmenovává Petra Mužíková. Výsadbě však bude předcházet jedno kácení, a to javoru, který se nachází na začátku středového chodníku. „Strom bohužel uschnul, proto hned, jak obdržíme povolení, bude muset jít k zemi, uvádí Petra Mužíková.

V letošním roce se v zahradě ještě počítá s menší úpravou dětského hřiště a jeho doplněním o houpačku ve tvaru hnízda. „Všechny tyto úpravy i výsadba zeleně probíhají v souladu s architektonickou studií na revitalizaci zahrady. V podobě studie máme také zpracován návrh na nový objekt občerstvení, k projektování obojího ale prozatím nedošlo. Při omezeném rozpočtu máme priority jinde, musíme nejdřív realizovat některé náročné rekonstrukce a opravy v rámci údržby nemovitostí v majetku města,“ uzavřela vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Zdroj: MěÚ Krnov