OPAVSKO | Od pondělí 14. srpna 2023 začíná oprava silnice I/57 na trase Skrochovice–Holasovice a zpět. Práce v km 38,8 až 42,2 provozního staničení odstartuje rozmístění přechodného značení upravující vedení dopravy. Veškerý provoz povede v jednom pruhu pro oba směry, kyvadlový režim střídavého průjezdu zařídí semafory v případě nutnosti nahrazované školenými regulovčíky s vysílačkami.  

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprava nevyhovujícího povrchu i podkladních vrstev silnice I/57 potrvá 3,5 měsíce, nejvýhodnějším zhotovitelem se stalo společenství firem. Cena projektu vychází na cca 55,1 milionu Kč bez DPH. Potřebu včasného zásahu do vozovky potvrdily diagnostické průzkumy. 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR