KRNOV | Hana Stuchlíková, Jaroslav Strýček, Silvie Vojáčková a Richard Vojtek, kteří jsou žáky Základní školy Smetanův okruh, pod vedením Moniky Hajdové reprezentovali ve dnech 12. až 15. září Českou republiku na evropském finále dopravní soutěže mladých cyklistů ve Švýcarsku. A vedli si více než znamenitě.

Foto: MěÚ Krnov

Soutěž se koná pravidelně od roku 1986 a jednotlivé státy reprezentují vždy dva nejlepší chlapci a dvě nejlepší dívky ve věku od deseti do dvanácti let, přičemž letos se finále zúčastnili zástupci z celkem 22 evropských zemí. Děti plnily obtížné úkoly, kdy prokazovaly znalosti pravidel silničního provozu či technického vybavení kola, ale také dovednosti potřebné k bezpečnému pohybu nejen na silnici.

Evropskému finále předcházela tvrdá a náročná příprava, kdy žáci poctivě trénovali. Během soutěže pak tvořili soudržný tým, který se po celou dobu vzájemně podporoval. Konkurence byla velká a boj o medailové umístění náročný, oni se však nezalekli a již od první chvíle byli rozhodnuti získat co nejlepší umístění. A podařilo se, po vyčerpávajícím boji se dětem z Krnova podařilo pro Českou republiku vybojovat první místo. V dalších dnech pak měly možnost si prohlédnout památky Švýcarska. Jiřina Zámarská, ZŠ Smetanův okruh.

Zdroj: MěÚ Krnov