HORNÍ BENEŠOV(FOTO) | Žáci 6. třídy Základní školy v Horním Benešově zapojili v rámci projektu: Zvelebujeme své město Horní Benešov – úklidu památníku nad firmou Hobes. Uklízelo se 23. dubna 2019.

Celkem jsme nasbírali 5 velkých pytlů odpadu. Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a k městu Horní Benešov,” sdělil učitel Martin Polok.