VRBNO POD PRADĚDEM | Pro podnikatele působící na území města Vrbna pod Pradědem platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele a „chataře“. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě.

Foto: MěÚ Bruntál

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své živnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Každá činnost má své specifické odpady (restaurace – plasty, sklo, zbytky z kuchyně…, kadeřnice – nádoby od barev a jiných kosmetických pomůcek, účetní – papíry, tonery…, provozovatelé obchodů – obaly od zboží, uliční smetky…, topenář, zedník – stavební suť, zbytky materiálů…, lakýrník – obaly od barev… apod.)

Každý podnikatel by tedy měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou (svozovou společností). Ve Vrbně tuto službu zajišťují TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. se sídlem na ulici Jesenická č.p. 205. Toto se netýká pouze komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu.

Žádný podnikatel by neměl „parazitovat“ na systému města a dávat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany města (barevné nádoby na separovaný odpad, popelnice na komunální odpad, sběrný dvůr). A to bez ohledu na to, že je zároveň občanem města a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti. Náklady na likvidaci odpadů zahrne do nákladů.

Případů, kdy obyvatelé města doplácejí na podnikatele, kteří smlouvy uzavřeny nemají, je stále ještě hodně. Aby jich bylo co nejméně, budeme od podzimu provádět zvýšené kontroly na dodržování povinností vyplývající ze zákona o odpadech. Proto je ve Vašem zájmu uvést odpadové hospodářství do souladu se zákonem, za porušení zákona o odpadech hrozí pokuta až do výše 300.000 Kč.

Uvítáme samozřejmě Váš aktivní přístup. Věřím, že společně tak dosáhneme stabilizace celého systému odpadového hospodářství a podaří se nám náklady stabilizovat či snížit. Kompletní znění zákona a navazujících vyhlášek naleznete na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Autor: Tereza Hochmanová, odbor výstavby a životního prostředí