MSK | První tropický den tohoto roku přišel o dva měsíce dřív, než je obvyklé. Přesně to je ukázkou extrémů počasí, které nás v budoucnu čekají a které nás trápí již nyní. Sucho, přívalové deště, silný vítr, vlny veder, na takové projevy klimatické změny se snaží připravit 77 projektů přihlášených do šestého ročníku soutěže Adapterra Awards. Z toho 18 se nachází v Moravskoslezském kraji, který je již druhým rokem partnerem soutěže.

Soutěž Adapterra Awards dává možnost vyniknout organizacím i jednotlivcům, kteří usilují o udržitelnější a odolnější prostředí, ve kterém žijí. Ať už se jedná o budovy, veřejný prostor sídel nebo krajinu. Novinkou letošního ročníku je nová speciální kategorie Průmysl. Vedle kategorie Průmysl soutěží projekty v kategoriích Krajina, Sídla a Budovy. Jednou ze soutěžících budov je například i Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) v areálu Vysoké školy Báňské v Ostravě. Využívá zařízení pro zpracování alternativních paliv, obnovitelné zdroje energie, vodíkové technologie, systémy pro zpětné využití dešťové vody. Severovýchodní fasádu pokrývá zeleň. Z krajinných řešení pak soutěží například Cesta vody, která oživuje údolí  Výškovického potoka v Bělském lese. Cesta zavede návštěvníka od vyvěrajících pramenů a obnovených studánek podél sezónně zvodněných potůčků až k divoce meandrujícímu potoku v údolí.

Vítěze regionální ceny Moravskoslezského kraje vyhlásí Nadace Partnerství ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v Ostravě na podzim tohoto roku. Celostátní vítězové soutěže Adapterra Awards 2024 budou vyhlášeni na tematicky zaměřené konferenci v Praze 6. listopadu 2024.

Zdroj: MSK