MSK | Po úspěšném 16. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje započaly přípravy dalšího, již 17. ročníku. Zájemci do něj mohou svá stavební díla přihlásit do 15. března 2023.

Foto: MSK

Hlavním záměrem této soutěže je seznámit laickou i odbornou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury v kraji, prezentovat a propagovat projekty, stavby, přiblížit tvůrce těchto staveb a jejich nejlepší stavební díla.

Vyhlašovateli této prestižní akce jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů, pobočka Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Zdroj: MSK