BRUNTÁL | V sobotu 13. dubna 2024 proběhne na zámku Bruntál slavnostní vernisáž výstavy Ve znamení černého kříže. Dlouho očekávaná výstava návštěvníkům představí významné působení řádu německých rytířů na Bruntálsku a připomene výročí 400 let od úmrtí velmistra řádu německých rytířů Karla von Österreich.

Foto: Plakát akce

„Díky této bezesporu zajímavé výstavě představíme významné působení řádu německých rytířů na Bruntálsku. Započalo před více než čtyřmi sty lety, přesně v roce 1621, kdy sem řád přivedl velmistr Karl von Österreich. Výstava poodhalí nejen život a činnost této pozoruhodné osobnosti, ale i úsilí, které řád vynakládal na rozvoj zdejšího regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

S řádem německých rytířů je neodmyslitelně spjat právě zámek Bruntál, ale návštěvníkům představíme jeho širší působení, nejen na zámku,“ upřesňuje ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková. Řád tak bude představen jako ekonomický, duchovní a kulturní hybatel i jako šlechtická instituce spravující panství. „Návštěvníkům přiblížíme, že členové řádu byli nejen dobří ekonomové a podnikatelé, ale ovlivňovali i vzhled krajiny, podobu vzdělávání a v neposlední řadě i zdravotnictví a lázeňství,“ říká Ema Havelková.

„Velice si vážíme toho, že nám přípravu a realizaci takto významné výstavy zafinancoval Moravskoslezský kraj a my tak budeme moci návštěvníkům důstojně představit tuto výjimečnou instituci,“ sděluje ředitelka Muzea v Bruntále. Náklady na výstavu dosáhly 2 mil. Kč, nejdražší samostatnou položkou byla výroba digitální interaktivní mapy, která na reliéfu krajiny znázorní působení řádu v různých odvětvích. 

Díky přispění Ministerstva kultury České republiky vydalo Muzeum v Bruntále i stejnojmenný katalog k výstavě. Ten návštěvníci obdrží zdarma na slavnostní vernisáži. Výstavu pak bude možné navštívit od 14. dubna do 31. října v běžné otevírací době zámku Bruntál.

Zdroj: Muzeum v Bruntále