KRNOV | Osmdesát a třicet let, které uplynu­ly od klíčových událostí našeho ná­roda, si mohou v neděli 17. listopadu 2019 připomenout také obyvatelé Krnova.

Foto: Plakát akce

„Letos jsme se rozhodli pro volněj­ší formu happeningu, který začne 16.00 hodin ve Smetaných sadech u pa­mátníku před gymnáziem. Součástí bude také vystoupení dětí z krnovských hudebních škol a zpěvaček Ilony Rédlo­vé a Marie Veliké,“ přibližuje za orga­nizátory Aneta Janoušková z odboru školství a dodává, že zástupci města v závěru zapálí svíčky a připomenou tyto významné události.

V podobně neformálním duchu se následně oslavy výročí přesu­nou do Kofola Music Clubu, kde v 17.30 hodin začne představení v podání Městského divadla nazva­né Vzadu párty, nikde byznys aneb Atmosféra 90. let. Hlavními předsta­viteli této scény jsou pražská herečka Bára Lourenco de Sousa a brněnský herec Petr Tlustý, kteří kladou dů­raz na kabaretní formu. „Devadesá­tá léta jsou punk. Nejsou mrtvá. Žijí v našich vzpomínkách, láskách, snech a játrech. Kabaret plný hitů! 1 příběh, 2 herci, 3 muzikanti. Byl to i Váš ži­vot,“ charakterizují protagonisté své představení, na které v 19.00 hodin naváže koncert rockové kapely Od podlahy, jejíž členové se na krnovské hudební scéně pohybují již několik desetiletí. Ještě letos by pak skupi­na měla vydat své vůbec první CD s texty, které mají význam i v dneš­ní době.

„Součástí oslav bude také expo­zice nazvaná Významné devítky, kterou si zájemci budou moci pro­hlédnout v budově radnice od 11. do 30. listopadu,“ uzavírá Aneta Janouš­ková.

Zdroj: MěÚ Krnov