BRUNTÁLSKO | Od pondělí 13. května 2024 až do začátku září bude na silnici z Hvězdy na Ovčárnu probíhat druhá etapa oprav této účelové komunikace.

Foto: Plakát

Stavební práce budou částečně omezovat silniční provoz kvůli zúžení průjezdného profilu, nicméně veřejná doprava, průjezd autobusů a zásobování budou zachovány. Dojde však k úpravě časů odjezdů kyvadlové dopravy.

Respektujte prosím dopravní značení, doby výjezdů a sjezdů a dbejte pokynů obsluhy parkovišť a pracovníků stavby.

Zdroj: MěÚ Rýmařov