ČR | Jsem hluboce znepokojen probíhajícím válečným konfliktem, který probíhá na samém prahu Evropské unie. Nelze než odsoudit bezprecedentní ruskou agresi proti Ukrajině, která tolik připomíná zkušenosti, kterým byla naše vlast vystavena opakovaně během 20. století.

Foto: ilustrační MŠMT

Jako člen vlády ČR, do jehož gesce spadají agendy vzdělávání, výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráce v těchto oblastech, bych tímto chtěl důrazně vyzvat všechny vzdělávací a výzkumné instituce ČR, aby neprodleně a důsledně zvážily pokračování jak své bilaterální spolupráce se subjekty majícími své sídlo na území Ruské federace, tak i multilaterální spolupráce, v nichž má Ruská federace vliv a podíl.

Přestože si jsem dobře vědom, že tímto krokem mohou být ohroženy dílčí zájmy českého vzdělávání a výzkumu plynoucí ze spolupráce, nemohu slevit ze svého politického a zejména etického přesvědčení, že se zemí, která započala válečný konflikt, ani jejími institucemi nelze spolupracovat.

Zdroj: MŠMT