Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a redakce zpravodajství STA Bruntálsko vám přeje všechno nejlepší do nového roku 2023. Nechť máte hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a dostává se k vám mnoho dobrých zpráv. Děkujeme vám za přízeň a celoroční spolupráci! Těšíme se na další!

PF 2023 – Studio STA. Foto: STA Bruntálsko