Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a redakce zpravodajství STA Bruntálsko vám přeje do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a mnoho dobrých zpráv. Děkujeme vám za přízeň a celoroční spolupráci!

Zdroj: Studio STA – multimediální agentura o.p.s.

Těšíme se na další spolupráci v roce 2022. 

top