VRBNO POD PRADĚDEM | Pěvecký sbor města Vrbna uspořádal XXVIII. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů. V sobotu 14.října 2023 hostovaly ve Střeše tři pěvecké sbory.

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští

Mezinárodní festival zahájil svým vystoupením místní PSMV pod vedením Leoše Sekaniny. Uvedl pět skladeb, z nichž dvě zazněly premiérově – Veje vetrík, veje od Zdeňka Lukáše a Medieval Gloria, napsal Vijay Singh.

Následoval polský sbor Gaudeamus z Nysy, který již ve Vrbně vystupoval. Převážně studentský sbor, jenž letos oslavil 10 let trvání, diriguje Isabela Gach – Kaszuba. Repertoár má pestrý, uvedl spirituál, latinskou i lidovou tvorbu a např. známé skladby My Way nebo Freedom is coming.

Jako třetí vystoupil sbor Ostravská klika. Jedná se o sdružení žen, které se rozhodly společně zpívat, a to v počtu dvanácti zpěvaček. Ve Vrbně však vystoupilo pouze sedm z nich. To však vůbec neubralo na kvalitě zpěvu a diváci museli obdivovat, s jakou bravurou zvládaly náročné skladby a také sóla. Uvedly např. skladbu Voskovce a Wericha Klobouk ve křoví, Bude večer v úpravě Františka Háby, Išel macek, The Lion Sleeps Tonight a další.

Na závěr festivalu zazpíval sbor Slezan z Českého Těšína. Pod taktovkou Kamily Kurníkové vystupuje tento sbor pět let, avšak založen byl již v roce 1945 po válce. V počtu kolem třiceti zpěváků uvedl např. skladbu Dmitrije Stěpanoviče Bortňanského Tebe poem, latinské skladby, lidovou skladbu Bodaj by vás vy mládenci nebo Bim, bam od skupiny Spirituál Kvintet.

Členové PSMV se postarali o občerstvení hostů před vystoupením. Jak bývá zvykem, výběr lahůdek byl rozmanitý. Po koncertu se všichni zpěváci sešli v Kolibě na večeři. Tradiční zábavou při festivalech je tombola uspořádaná zpěváky PSMV. Letos se losovalo o více jak dvě stě cen.

XXVIII. ročník festivalu mohl posluchače zaujmou svojí pestrostí. Každý sbor, který vystoupil, měl osobitý projev a také různorodou nabídku skladeb. Průvodní slovo festivalem, kterého se ujal dirigent PSMV pan Leoš Sekanina, poskytlo posluchačům zajímavé informace z historie sborů.

Děkujeme posluchačům, že se přišli na zajímavý kulturní program podívat a věříme, že nám zůstanou věrní i v příštím ročníku.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští