VRBNO POD PRADĚDEM | V předběžně dohodnutém termínu budou ve dnech 8. – 9. srpna 2023 prováděny práce na obnově vodorovného dopravního značení parkovacích stání a přechodů pro chodce na místních komunikacích ve městě. Dotčené úseky budou s předstihem značeny informací o plánovaných pracích a zákazu stání. Žádáme majitele motorových vozidel, aby zde v tuto dobu svá vozidla neparkovali. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Dotčené lokality obnovou parkovacích míst jsou ulice Husova včetně vnitrobloku, nám. Sv. Michala a Nad Stadionem, zde proběhne také vyhrazení míst pro hasičské plošiny.

Další částí je obnova přechodů pro chodce, které již nejsou dobře viditelné a tyto práce budou prováděny v provozu s částečným omezením, tj. po polovinách své délky.

Časové rozpětí realizace je naplánováno na 8. srpna 2023 do 9. srpna cca od 6:00 hodin do 12:00 hodin. Je možné, že tento časový úsek bude prodloužen v závislosti na realizaci a počasí.

Práce jsou závislé na klimatických podmínkách a v případě nepříznivého počasí bude stanoven nový termín realizace, o kterém budeme včas informovat.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem