VRBNO POD PRADĚDEM | Stavební práce na rekonstrukci městské knihovny započaly. Z tohoto důvodu je knihovna pro veřejnost od 8. dubna do 31. května zcela uzavřena. V tuto dobu bude probíhat plánovaná revize knižního fondu, při které nelze knihy půjčovat ani vracet.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem