Od 20. května přibližně do konce června dojde k úplnému uzavření parkoviště u hřbitova a smuteční síně. Důvodem omezení je plánovaná oprava poškozených plastových zatravňovacích prvků, které budou nahrazeny systémem ECO raster s výplní z betonových dlaždic. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Při vjezdu na parkoviště dojde též k výměně stávajícího odvodňovacího žlabu. Předlážděná bude i mozaiková dlažba u vstupu do kolumbária z důvodu propadlé kanalizační přípojky. Zhotovitelem stavby jsou TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. Opravy jsou s ohledem na stávající stav nezbytné kvůli obtížné údržbě převážně v zimním i letním období.

Návštěvníci hřbitova a smuteční síně mohou využít provizorního parkování v areálu bývalé hasičské zbrojnice. Při vstupu na hřbitov je možno využít spodní branku z ulice Hřbitovní.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem