VEBNO POD PRADĚDEM | Velký sál vrbenského střediska Střecha se v sobotu 11. listopadu opět zaplnil do posledního místečka. Proběhlo zde letošní podzimní slavnostní vítání občánků.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Tentokrát jsme pozvali celkem devatenáct dětí, nových občánků města. Slavnostního vítání se jich se svými rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými zúčastnilo patnáct.  Dvě děti na poslední chvíli onemocněly a dvě rodiny se nám vůbec neozvaly,“ uvedla matrikářka vrbenské radnice Jaroslava Harazino

Děti a všechny ostatní účastníky přivítala krátkým, ale velmi procítěným projevem místostarostka Iveta Pešatová. Slavnostní atmosféru pak umocnily svým vystoupením děti pod vedením učitelky Heleny Machetanzové z Mateřské školy Jesenická. Ředitelka městské knihovny Helena Rybárová představila činnost knihovny, seznámila všechny s projektem BookStart neboli S knížkou do života a pozvala přítomné do knihovny.

Děti obdržely velkou plyšovou hračku, poukázky do drogerie Teta a lékárny Magnus, knihu Naše děťátko a pamětní list a maminky kytičku. Všichni rodiče se pak podepsali do pamětní knihy města Vrbna pod Pradědem.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem