VRBENSKO | Od pátku 3. do neděle 5. července 2020 se pojedou závody automobilů do vrchu. Na Vrbenském vrchu návštěvníci musí dodržovat pravidla. Více v článku!

Foto: Radek Vráblík

Pořadatelé připravili desatero:

  1. Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali “Oficiální vydané informace”!!! Včetně vydaných informací a nařízení v rámci prevence COVID 19, při konání sportovních akcí po 1. červenci 2020!!!
  2. Na závodiště přicházejte již se zakoupenou vstupenkou a mějte identifikační pásek na daný den viditelně umístěn na zápěstí – opravňuje vás k pobytu v prostorách vyhrazených pro diváky. Uzavřené úseky a zakázané prostory je třeba respektovat, stejně jako pokyny pořadatelů. Po zahájení závodů mohou být kontrolováni pořadateli akce. Děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby vstupné neplatí.
  3. Tréninku a závodu přihlíží diváci na vlastní nebezpečí a výhradně z míst k tomu určených.
  4. Diváci nesou plnou odpovědnost nejen za sebe, ale i za děti, které s sebou na závod přivedli.
  5. Pro parkování vlastních motorových vozidel musí diváci použít k tomu určených parkovišť, nejlépe však zaparkovat na odstavném parkovišti u Dřevokombinátu – na závodiště a zpět vás dopraví kyvadlová doprava – autobus, každou celou hodinu na závodiště a každou 0,15 minutu zpět na parkoviště do Vrbna.
  6. Závodní trať je vyhrazena, včetně jejího nejbližšího okolí, výlučně jezdcům a vozidlům pořadatelské a zdravotní služby. Dojde-li na trati k nehodě, je to záležitost jezdců a pořadatelské služby.
  7. Diváci jsou povinni šetřit lesní kultury – dodržujte čistotu.
  8. Pořadatel vidí v divácích své partnery a spoléhá na jejich spolupráci, která zabezpečí dobrý organizační průběh závodu a tak i jeho sportovní úroveň. Dokud nebude závod nebo trénink oficiálně ukončen, nesmí diváci a cyklisti vstupovat na silnici!
  9. Dbejte pokynů pořadatelů, usnadníte jim jejich práci a sobě bezpečnost.
  10. JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V LESE.

Podrobnosti o připravované akci Vrbenský vrch 2020, kterou Studio STA – multimediální agentura o.p.s., STA Bruntálsko mediálně podporuje, najdete zde!

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.