BRUNTÁLSKO | V pátek a sobotu 26. a 27. ledna 2018 se v České republice koná druhé kolo volby prezidenta republiky. Voliči pro druhé kolo voleb hlasovací lístky do poštovních stránek neobdrží. Hlasovací lístky budou k dispozici pouze ve volebních místnostech.

Foto: STA

Pokud 26. a 27. ledna 2018 nemůžete volit prezidenta (2. kolo voleb) v místě svého trvalého pobytu a přesto volit chcete, potřebujete voličský průkaz. Ten vám umožní volit v libovolné volební místnosti v ČR anebo na ambasádách České republiky po světě.

Pokud chtějí voliči o průkaz žádat osobně, musí se dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě není nutné sepisovat papírovou žádost. Úředník si požadavek po prokázání totožnosti voliče zaznamená. Důležité je také domluvit se na způsobu předání průkazu.

Jestliže se volič nemůže na obecní úřad v místě svého bydliště zastavit osobně, může zažádat písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalé bydliště a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.