KRNOV | Ve dnech 7. a 8. června se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Kromě občanů ČR jsou voliči v těchto volbách také občané jiných členských států EU, kteří v den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou nejméně 45 dnů před volbami přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Aby však mohli v ČR volit, musí požádat o zápis do seznamu voličů, a to nejpozději do 28. dubna

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

V případě pobytu na území města Krnova je třeba žádost podat na Městském úřadě Krnov, který pouze pro tyto účely stanovil mimořádné úřední hodiny na odboru správním v neděli 28. dubna od 8.00 do 16.00 hodin. 

Více informací najdete na webu krnov.cz v odkazu Nejčastěji hledáte – Informace pro občany – Volby – Volby do EP – Žádost o zápis do seznamu voličů.
Zdroj: MěÚ Krnov