RÝMAŘOV | Na efektivní rehabilitační metodu zakladatele profesora Václava Vojty je možné docházet do Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově. Dětští i dospělí pacienti tak nemusí dojíždět na specializované pracoviště do vzdálenějších měst, což ocení řada obyvatel podhorského regionu.

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

Nemocnice AGEL Podhorská v současné době disponuje dvěma terapeuty certifikovanými na Vojtovu metodu a tyto specializované služby, spíše soustředěné ve větších městech, tak mohou využít obyvatelé Rýmařovska a širokého okolí. „Je důležité začít s terapií co nejdříve, jakmile se u dítěte projeví jakýkoliv psychomotorický problém, proto je dobré vědět, kam se obrátit, jelikož každý týden zdržení, třeba hledáním školeného terapeuta, může prodloužit délku a úspěšnost terapie,“ upozorňuje vedoucí fyzioterapeutka Petra Viktorinová z Rýmařova.

Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, využívaný především u dětských hybných poruch, ale s úspěchem se využívá i u dospělých, s čímž mají v rýmařovské nemocnici také bohaté zkušenosti. Zejména u skolióz a jiných vertebrogeních onemocněních, dále pak u různých neurologických stavů. „Vojtova metoda využívá přesně určená místa na těle, která se aktivují daným tlakem a směrem v určité poloze. Ale na rozdíl od dítěte, dospělý člověk chápe, co po něm vyžadujeme, takže se sám „nastaví“, kdežto dítě musíme “pochytat” a aktivovat podle toho, jaký problém řešíme a co po něm chceme,” vysvětluje fyzioterapeutka. „Tato metoda nemusí být vždy indikována lékařem, někdy se tak děje na popud samotných rodičů, pokud se jim ve vývoji dítěte něco nezdá,“ dodává Petra Viktorinová s tím, že rehabilitaci lze domluvit také formou péče za přímou úhradu. „Pro úspěšnou terapii musí rodiče s terapeutem plně spolupracovat, věřit mu a vidět efekt terapie, který zvláště u nejmenších dětí, nastupuje mnohdy okamžitě.“

Základním principem Vojtovy metody je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické vzory. Aktivací přesně daných zón jsou vysílány podněty do mozku a tím se aktivují „vrozené pohybové vzory“. „Úspěšnost léčby hybných poruch Vojtovou metodou je vysoká, zvláště při zahájení léčby v prvních měsících života. Vojtovu terapii lze aplikovat od narození až do vysokého věku, má mnohostranné využití a používá se jako základ fyzioterapie prakticky u jakékoliv pohybové poruchy a při celé řadě dalších onemocnění.”

Jedním z pacientů, který na rehabilitační ambulanci v Rýmařově Vojtovu metodu cvičí, je také malý Artur, pacient trpící onemocněním SMA (Spinální svalová/muskulární atrofie). Teb v rámci svého intenzivního rehabilitačního a neurorehabilitačního programu pravidelně využívá také péče odborníků Rehabilitační ambulance Nemocnice AGEL Podhorská.

„Malý Artík je chlapec, který se narodil jako zdravé miminko, ale od svých 6 týdnů života bojuje se spinální svalovou atrofií. SMA, jak označuje tuto nemoc známá zkratka, je neurosvalové onemocnění, které ovlivňuje funkci svalů a hybnost končetin a následně celého těla. Nejdůležitějším prvkem při léčbě SMA je právě intenzivní rehabilitace. Mezi nespočtem rehabilitačních aktivit, které musí Arturek se svojí maminkou každoročně absolvovat, se již více jak rok potkáváme i v naší ambulanci, kde spolu “bojujeme” cílenou rehabilitací, vycházející převážně z Vojtovy terapie nejen proti tomuto primárnímu onemocnění, ale i jiným následkům a komplikacím, které sebou SMA přináší. Není větší odměnou nám, fyzioterapeutům, než viditelné pokroky našich pacientů;“ uzavírá Petra Viktorinová.

Zájemci o Vojtovu metodu, ať už o konzultaci či přímo terapii, mohou kontaktovat vedoucí fyzioterapeutku Nemocnice AGEL Podhorská Petru Viktorinovou na tel. čísle 724 038 504 nebo se mohou na základě žádanky od lékaře telefonicky objednat na čísle 554 253 764 anebo se přímo dostavit na ambulantní rehabilitaci Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově.

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově