ČR | Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Foto: ilustrační – Pixabay

Zvýší se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo ě aktuální globální ekonomická krize,“ doplnil ještě.

Zvýšení dávek se bude týkat téměř 400 tisíc lidí, přičemž dopady na státní rozpočet jsou za druhé pololetí vyčísleny na zhruba 415 milionů korun.

Životní a existenční minimum hraje roli v rámci osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde díky navýšení životního minima u dvou dávek, a to příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání.


To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob. „Je potřeba připomenout, že nejde jen o to, že se mnohé dávky zvýší, ale rozšíří se i okruh příjemců, kteří na ně budou mít nárok. Například na některé klíčové dávky, které se vyplácí v prvních letech po narození dítěte, dosáhne větší počet českých rodin,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Uvedené instituty hrají významnou roli rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností. Jejich další využití je při podpoře azylantů a ochraně cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků a podobně.

Nynější a nové částky životního a existenčního minima jsou uvedeny v následující tabulce:

Nyní  Od 1. 7. 2022
Životní minimum pro jednotlivce 4250 4620
  • Pro první dospělou osobu v domácnosti
3910 4250
  • Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
3530 3840
  • Nezaopatřené dítě do 6 let
2170 2360
  • Nezaopatřené dítě 6 až 15 let
2670 2900
  • Nezaopatřené dítě 15 až 26 let
3050 3320
 Existenční minimum 2740 2980

Vláda v rámci balíčků opatření postupně pomáhá nejohroženějším skupinám. Životní a existenční minimum vláda už letos zvýšila jednou, a to v dubnu o 10 procent. Celkem třikrát (v lednu, v červnu a v září) zvyšuje letos důchody. Pro rodiny s dětmi jsou kromě jednorázového příspěvku ve výši 5000 korun přichystané ještě další opatření. Balíček na podporu osob se zdravotním znevýhodněním je rovněž připraven k projednání.

Životní ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce i rodiny s nízkými příjmy se řeší samostatně v rámci systému státní sociální podpory formou příspěvku na bydlení a v systému
pomoci v hmotné nouzi. Od začátku července se významně zjednoduší žádosti o příspěvek na bydlení, který bude možné navíc vyřídit online, rozšíří se ale například i pomoc v hmotné nouzi. porodné. Významnou roli životní a existenční minimum, které se zvýší letos už podruhé, hraje i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí.

„Chceme pomáhat především těm, kteří to nejvíc potřebují. S navýšením životního a existenčního minima významně naroste výše některých dávek, navíc třeba na porodné bude mít nárok větší počet čerstvých maminek. Změna se projeví už v červencové výplatě dávek,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zdroj: MPSV