ČR | Plánovaný schodek veřejných rozpočtů v České republice v roce 2024 bude 2,2 % v poměru vůči HDP. Po několika letech se tak Česko opět dostane pod 3 %. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 27. září 2023 také schválila nákup 24 nadzvukových letounů 5. generace F-35 pro Armádu ČR.

Foto: Vláda ČR

Česká republika bude v roce 2024 hospodařit s plánovanými příjmy ve výši 1 940 miliard korun a s plánovanými výdaji ve výši 2 192 miliard korun, tedy se schodkem ve výši 252 miliard korun. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace schválila vláda Petra Fialy a pošle jej k projednání Poslanecké sněmovně.

Dnes jsme schválili odpovědný rozpočet na příští rok, ve kterém odrážejí priority vlády a potřeby naší země. První důležitou zprávou je, že schodek veřejných rozpočtů v poměru vůči HDP bude příští rok ve výši 2,2 procenta. To znamená, že po mnoha letech se Česko opět dostane pod tři procenta, která určují tzv. Maastrichtská kritéria. Jen pro srovnání, ještě v roce 2020 byl schodek veřejných financí ve výši 5,8 procenta HDP,“ připomněl premiér Petr Fiala.

„Druhou důležitou zprávou je, že vláda do rozpočtu jasně propisuje svoje priority: školství, vědu a výzkum, obranu, investice do stavby silnic a železnic a další věci. Dáváme víc peněz do vzdělání, přidáváme učitelům. Ve školství dochází k meziročnímu navýšení rozpočtu o čtyři miliardy korun. Tím plníme také závazek, že učitelé budou pobírat 130 procent průměrné mzdy. Děláme to v těchto složitých rozpočtových dobách i proto, že jsme přesvědčeni, že vzdělání je klíčem k úspěšné budoucnosti naší země. A proto je také jednou z mála kapitol, do které dáváme více finančních prostředků než v předchozím roce. Neomezujeme vědu a výzkum. Rozpočet na tuto oblast z národních zdrojů zůstane na stejné úrovni jako v minulém roce, tedy 40,2 miliardy korun. Věda, výzkum, inovace, to jsou základní stavební kameny konkurenceschopnosti naší země, a proto je musíme i nadále podporovat a nebudeme snižovat jejich rozpočet,“ uvedl premiér Fiala.

Vláda v návrhu rozpočtu dodržuje také zákonem stanovený závazek vydávat už v příštím roce na obranu dvě procenta HDP a v letošní výši zachovala rovněž výdaje na investice do dopravní infrastruktury.

Důležitou zprávou je, že šetříme na provozu státu. Děláme přesně to, co jsme slíbili. Výdaje státního rozpočtu v příštím roce poprvé od roku 2016 meziročně klesnou, konkrétně o 31 miliard korun, a to i přes to, že přidáváme peníze do školství, obrany a zachováváme stávající investiční tempo, myslíme na budoucnost. Šetříme nejdřív u sebe. V příštím roce snižujeme výdaje na platy státních zaměstnanců o devět miliard korun a další 2,3 miliardy ušetříme na provozu státu. Škrtáme dotace, přesně tak, jak jsme slíbili. V příštím roce klesnou výdaje státu na dotace celkem o 84 miliard korun,“ konstatoval předseda vlády. „Plníme naše sliby, zeštíhlujeme stát, zbavujeme se dotačního byznysu. Hospodaříme efektivně, dáváme do pořádku veřejné finance, ale současně investujeme a dáváme finanční prostředky do našich priorit. Je to odpovědný rozpočet, je to přesně takový rozpočet, jaký potřebuje Česká republika, a proto také tento rozpočet vláda schválila jednomyslně,“ dodal.

 

V souvislosti s úsporami vláda také schválila nařízení vlády o výši prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na dotaci pro podporované zdroje energie pro rok 2024. Vzhledem k poklesu cen elektřiny, které jsou v ČR v současnosti sedmé nejnižší v rámci EU, se rozhodla vrátit se k vícezdrojovému financování podporovaných zdrojů energie, který v ČR fungovalo do roku 2021. Na dotacích tak stát v příštím roce ušetří 13,43 miliardy korun.

Vláda také na jednání rozhodla, že pro potřeby Armády ČR nakoupí celkem 24 nadzvukových víceúčelových letounů F-35. Tyto nejmodernější stroje americké výroby mají zajistit budoucnost nadzvukového letectva na několik dalších desetiletí a nahradit zapůjčené stroje JAS-3 Gripen.

První letouny F-35 budou hotové v roce 2029, kdy na nich naši piloti zahájí výcvik v USA. V roce 2031 budou první letouny přímo tady v České republice a všech 24 jich budeme mít do roku 2035. V tomto případě postupujeme na základě doporučení armády, které předchozí vláda správně zadala zpracovat analýzu nejlepší varianty pro posílení vzdušných sil,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

„Systém F-35 se v podstatě stává standardem. Pořizuje si ho většina členských zemí Severoatlantické aliance a i my v tomto případě sázíme na jistotu. Pro bezpečnost našich občanů, pro obranyschopnost naší země je důležité posílení vazeb se spojenci v rámci Severoatlantické aliance a my i tímto krokem našim spojencům vlastně říkáme, že bereme obranu naší země vážně a že s námi mohou počítat, “řekl předseda vlády.

F-35 je efektivním řešením. V porovnání schopností letounů a jejich životnosti s cenou dnes neexistuje lepší řešení pro plnění úkolů taktického letectva Armády České republiky na příští desítky let. Jedná se o systém, který má delší perspektivu než jiné typy letounů. Díky tomuto systému bude armáda schopna po letech různých provizorních řešení, pronájmu čtrnácti letounů plnohodnotně zajišťovat obranu Česka a spolupracovat s našimi spojenci, poznamenal Petr Fiala.

Vláda na jednání schválila také návrhy rozpočtů státních fondů. Státní fond podpory investic by měl mít k dispozici na podpory v oblasti bydlení, revitalizace a regenerace území 4,25 miliardy korun, Státní fond dopravní infrastruktury bude disponovat sumou 150,1 miliardy korun, přičemž čtyřmi miliardami přispěje krajům na silnice II. a III. tříd. Schválen byl i návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, který bude mít k dispozici bezmála 49,5 miliardy korun a navíc 465,8 milionu korun na Modernizační fond. Kabinet rozhodl také o výdajích státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Ty zůstanou v příštím roce ve stejné výši jako letos, tedy 40,19 miliardy korun.

Kabinet se zabýval také novelou vodního zákona. Cílem vládního návrhu je vyřešit problémy v řešení havarijních situací, které odhalila velká ekologická havárie na Bečvě. Vláda proto mimo jiné navrhuje jasnou definici, kdo má v případě havárií jak postupovat, zavádí registr výpustí ze zdrojů znečištění a zpřísňuje sankce.

Zdroj: Vláda ČR