ČR | Symbolicky za pět minut dvanáct představila vláda Petra Fialy ve čtvrtek 11. května 2023 ozdravný plán pro veřejné finance Česko ve formě. Jeho součástí je konsolidační balíček za téměř 150 miliard korun a návrh důchodové reformy, jež zajistí udržitelnost důchodového systému v dalších desetiletích.

Foto: Úřad vlády ČR

Konsolidační balíček chce vláda v legislativním znění schválit už během června tak, aby jeho projednávání v Poslanecké sněmovně mohlo začít ještě před sněmovními prázdninami a všechna opatření snižující deficit státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun vstoupila v platnost již od 1. ledna 2024. Parametry důchodové reformy chce vláda v následujících dnech a týdnech probrat se sociálními partnery.

„Název Česko ve formě vystihuje hlavní společný cíl této vlády, tedy dostat opět naši republiku do situace, kdy zásadně změníme trend rostoucího zadlužování našeho státu, a tedy budoucích generací. Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik málo let vymkla z ruky a odnesly by to naše děti a naši vnuci,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Pokud by vláda ke konsolidačním opatřením nepřistoupila, stoupl by schodek státního rozpočtu v roce 2024 o 94 miliard, a v roce 2025 dokonce o 148 miliard korun. Významnou část konsolidačního balíčku, který představili ekonomové a členové Národní ekonomické rady vlády Aleš Rod a Dominik Stloukal, tvoří úsporné kroky:

Například na provozních a mzdových výdajích státu chce vláda ušetřit více než 20 miliard korun, na neinvestičních dotacích bezmála 46 miliard korun, plánuje zásadně zjednodušit daňový systém zrušením 22 daňových výjimek a sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty na dvě ze současných tří, více chce zdanit tabák a alkohol a další položky, které zatěžují zdravotnictví a vytváření dlouhodobé náklady pro celou společnost.

„Přestože dojde u některých daní k jejich navýšení, tak jsme se soustředili na to, aby dopad daňových změn na občany a zaměstnance byl co nejnižší. Na paměti jsme rovněž měli ochranu zranitelných skupin. Proto dochází ke snížení DPH na potraviny a například na zdravotnické pomůcky nebo se zvyšuje minimální výše garantovaného důchodu,“ doplnil předseda vlády

Návrh důchodové reformy počítá mimo jiné s:
automatickou změnou věku odchodu do důchodu na základě doby dožití podle údajů Českého statistického úřadu,

se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu,

se zpomalením tempa růstu nových důchodů či úpravou valorizací již vyplácených důchodů.

Vláda chce také omezit kumulace dohod o provedení práce a více motivovat občany využívat místo toho práci na zkrácený úvazek. Jedním z cílů reformy je také zajistit vyšší důchody pro osoby samostatně výdělečně činné.

„Za posledních třicet let se o ní hodně namluvilo, žádná vláda ale nenašla odvahu něco udělat. Proč? Z obavy, že nebude populární. Že je lepší nemyslet na budoucnost a jen žít teď a tady. Já jsem ale šel do politiky, abych něco změnil, aby se v České republice vždy žilo dobře. To je cíl a smysl dnes představené důchodové reformy – zajistit důstojné důchody pro všechny generace a stát, který bude fungovat. Věřím, že se to povedlo,“ uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

top