ČR | Členové vlády v čele s premiérem Petrem Fialou se ve čtvrtek 14. července 2022 sešli na letošním druhém jednání se zástupci Rady Asociace krajů ČR. Mezi hlavní témata patřilo zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny, energetická bezpečnost, situace ve školství vzhledem k počtu uprchlíků a financování sociálních služeb v letošním roce. Ministři se s hejtmany domluvili také na obnovení činnosti Rady pro energetickou a surovinovou strategii.

Foto: Vláda ČR

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu získalo česká víza více než 390 tisíc běženců. Více než 80 tisíc z nich se již uplatnilo na trhu práce. „Já jsem měl příležitost poděkovat hejtmanům za zvládnutí celé té situace, protože bez spolupráce s kraji by ty výsledky rozhodně nebyly takové. Ta zátěž na kraje je evidentní. Jsme si vědomi určitých problémů, zejména s nerovnoměrným rozdělením uprchlíků mezi kraji. Na zlepšení této situace postupně pracujeme,“ uvedl premiér.

Dalším tématem jednání byly dopady začlenění ukrajinských dětí, žáků a studentů do škol a školských zařízení v letošním roce. Přesný počet zapsaných dětí v jednotlivých regionech a městech bude znám v průběhu července. „Zatím se ukazuje, že ta čísla jsou menší, než jsme předpokládali, ale ve spolupráci s kraji a obcemi budeme tu situaci dál řešit. Shodli jsme se také na tom, že o financování a dalším provozu Krajských asistenčních center pomoci, která sehrála a sehrávají velmi výraznou roli při zvládání uprchlické krize, bude rozhodnuto v průběhu července a srpna na základě dat o vytíženosti a dle vývoje uprchlické vlny,“ dodal Petr Fiala. Po dohodě s kraji ministr vnitra poté vládě následně navrhne další nastavení celého systému.

Kraje mají rovněž zájem se podílet na zajišťování energetické bezpečnosti. Ministři se s hejtmany dohodli na obnovení činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii, kde bude tato problematika detailně řešena, včetně aktualizace energetické koncepce.

„Jednali jsme také o prostředcích na opravy silnic v regionech. „Dodržíme to, k čemu jsme se zavázali v programovém prohlášení. V návrhu rozpočtu SFDI na rok 2023 se počítá s finančními prostředky pro kraje na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd ve výši 6 miliard Kč,“ upřesnil předseda vlády.

Zdroj: Úřad vlády