ČR | Zdravotničtí záchranáři by měli mít možnost odejít do předčasného důchodu, pokud odpracují stanovený počet směn. Příslušný návrh novely zákona o důchodovém pojištění schválila na jednání ve středu 7. září 2022 vláda Petra Fialy.

Foto: ZZS MSK

Vláda schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která má umožnit dřívější odchod do důchodu některým zaměstnancům a zkrátit dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod. Nárok na dřívější odchod do důchodu by měli získat členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátoři zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáři horské služby. Podmínkou bude odpracování aspoň 4 400 směn v profesi zdravotnického záchranáře.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o místních poplatcích, jež upravuje model správy místních poplatků tak, aby byl jednoduchý a administrativně nenáročný. Od novely si vláda slibuje posílení právní jistoty a předvídatelnosti u těch, kdo poplatky platí, a větší srozumitelnost a hospodárnost u těch, kdo poplatky spravují.

Do Parlamentu zamíří i návrh novely zákona o Vojenské policii. Vláda v něm chce rozšířit působnost Vojenské policie tak, aby se týkala i ozbrojených sil cizích států a jejich doprovodu, ať už při cvičeních, nebo při průjezdech Českou republikou. Působit by nově mohla i na území jiných států při plnění mezinárodních smluvních závazků, například při plnění mise policejního výcviku národních vojensko-policejních jednotek na území cizího státu nebo z rozhodnutí ministra obrany na základě žádosti či se souhlasem příslušného orgánu cizího státu.

Vláda schválila rovněž Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030. Program navazuje na předchozí strategický dokument DOPRAVA 2020+ a zajišťuje kontinuitu podpory projektům aplikovaného výzkumu v dopravě. Do 31. prosince 2030 počítá s výdaji ve výši 2,6 miliardy korun, přičemž 1,95 miliardy má program získat ze státního rozpočtu. Poskytovatelem podpory bude právě Technologická agentura ČR s podporou Ministerstva dopravy.

Vláda jmenovala také novou členku Rady vlády pro lidská práva. Jedno z volných míst zaujme za občanskou a odbornou veřejnost a akademickou obec Monika Šimůnková, která až do své nedávné rezignace působila ve funkci zástupkyně veřejného ochránce práv.

Zdroj: ZZS MSK