ČR | Vláda Andreje Babiše se na jednání v pondělí 20. dubna zabývala především dalšími formami pomoci podnikatelům poškozeným důsledky pandemie koronaviru. Poškozené osoby samostatně výdělečně činné by měly dostávat od státu finanční pomoc i po 30. dubnu až do skončení mimořádných opatření.

Foto: Vláda ČR

Vláda rovněž navrhne Poslanecké sněmovně další zvýšení schodku státního rozpočtu, a to na 300 miliard korun. Jedním z důvodů je i plánovaný nárůst plateb do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o necelých 21 miliard korun v letošním roce.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejich podnikání utrpělo ztráty v důsledku vládních opatření či dopadů koronavirové krize, si budou moci požádat o finanční pomoc státu i po 30. dubnu. Vláda už dříve nabídla OSVČ jako kompenzaci dopadů krize v období od 12. března do 30. dubna 500 korun denně, což činí 25 000 korun.

Vláda dnes schválila na návrh ministryně financí příslušnou novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, která má umožnit proplácet tento bonus ve výši 500 korun denně i celý květen až do 8. června, kdy se očekává poslední vlna uvolnění zákazů.

Pokud tedy tento návrh schválí Parlament v režimu legislativní nouze, jak vláda navrhuje, budou si moci drobní živnostníci požádat až o dalších 19 500 korun.

Ministři se zabývali také návrhem Ministerstva financí na vydání novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým chce zvýšit plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok z 200 na 300 miliard korun.

Důvodem je nová makroekonomická predikce, která očekává další zhoršení ekonomického vývoje a s tím související pokles daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Příjmy státního rozpočtu by měly klesnout o 60,1 miliardy korun a vláda zároveň chce zvýšit i výdaje, například na pomoc podnikatelům i jednotlivcům či na dofinancování koronavirem těžce zkoušeného zdravotnictví.

Vláda posílila pomoc i pro malé a střední firmy. Schválila státní záruku na úvěry ve výši 150 miliard korun. Záruku za úvěry podnikatelům od komerčních bank bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Státní záruka má pomoci firmám snáze dosáhnout na peníze, které jim chybí na provozní financování kvůli propadům příjmů v důsledku koronavirové krize. Vláda předpokládá, že celková výše takto uzavřených úvěrů může dosáhnout výše až 600 miliard korun.

Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 ještě musí v režimu legislativní nouze schválit Parlament.

Vláda Andreje Babiše se rozhodla finančně pomoci i segmentu zdravotnictví, který trpí v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 zvýšenými náklady, a zároveň s ohledem na očekávaný propad ekonomiky i příjmů zaměstnanců musí počítat i s nižšími vybranými částkami na zdravotní pojištění.

Vláda se rozhodla tyto výkyvy vykompenzovat postupným navýšením plateb státu za státní pojištěnce, tedy děti, seniory, nezaměstnané apod. V návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který předloží Parlamentu ve stavu legislativní nouze, chce zvýšit odvod za jednoho státního pojištěnce od 1. června o 500 korun za kalendářní měsíc a od 1. ledna 2021 o dalších 200 korun. Státní rozpočet bude toto navýšení letos stát navíc 21 miliard korun, příští rok pak zhruba 50 miliard korun, které pomohou financovat zdravotní péči v ČR.

Vláda vzala na vědomí také několik nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Jedno z nich má za cíl sjednotit mechanismus spolupráce všech krajů, krajských hygienických stanic, zdravotnické záchranné služby, odběrných míst a laboratoří s Centrálním řídícím týmem COVID-19 v rámci systému Chytrá karanténa na území celé republiky. Díky tomu bude zajištěna koordinace informačních toků napříč všemi zainteresovanými subjekty.

Zdroj: Úřad vlády ČR

top