Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí podporovatelé, přejeme vám příjemný příchod jarního období a šťastné a veselé velikonoční svátky naplněné láskou, radostí, rodinnou pohodou a vzájemným přátelstvím. Vám všem přeje vaše Studio STA.