VRBNO POD PRADĚDEM | Město Vrbno má v plánu v areálu TJ Sokol Vrbno umístit tři betonové nádrže na zachycení dešťových vod z objektu tribuny.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Jedná se o efektivní a udržitelný způsob, jak nakládat s vodními zdroji. Nádrže budou umístěny v zemi a budou sloužit pro zálivku fotbalového hřiště. Stávající nádrž na zálivku hřiště bude používána pouze v suchých měsících a voda do ní bude čerpána ze studny, která je v areálu umístěna.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem