ČR | Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 08:00 hodin do 14:00.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou  svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo svéprávnost k výkonu volebního práva.