ČR | S účinností od 14. listopadu 2017 je platné nařízení vlády, které vyjímá z evidence tržeb nevidomé podnikatele a tržby z předvánočního prodeje ryb.

Foto: ilustrační – Pixabay

Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.

Jedná se o dvě výjimky:

Nevidomí a hluchoslepí podnikatelé

Tržby nejsou dočasně povinni evidovat podnikatelé, kteří jsou prakticky nevidomí nebo těžce hluchoslepí, pokud tržbu přijímají sami (nebo prostřednictvím dalších osob s obdobným postižením).

Vánoční kapři

V období od 14. – 24. prosince není evidovanou tržbou prodej sladkovodních ryb, pokud probíhá v místě, kde se neprodává žádné jiné zboží. Tato výjimka platí do konce roku 2019.

Zdroj: etržby