LINHARTOVY | Na zámku v Linhartovech se konal další vánoční jarmark. Příjemná předvánoční atmosféra na zámku přispívá k tomu, že ji vyhledává rostoucí počet návštěvníků. Letos jich bylo rekordních 2394. Akce proběhla v sobotu 2. prosince 2017.

Foto: Karel Knapp

 

Od devíti hodin ráno byla všechna zasněžená prostranství u zámku přeplněna vozidly doslova k prasknutí a  tvořily se dopravní zácpy jako ve velkoměstech. Mnoho návštěvníků raději přišlo pěšky nebo využilo veřejnou dopravu. Speciálně pro tuto akci město zařídilo kyvadlový autobus na trase Hynčice – Město Albrechtice – Opavice – Linhartovy, který bezplatně vozil návštěvníky celé dopoledne.

Od pátku začali první prodejci navážet své zboží tak, aby v sobotu ráno bylo vše vzorně připraveno pro návštěvníky. Ve venkovních stáncích, na nádvoří a v zámeckých komnatách si mohli návštěvníci zakoupit hračky, ozdoby všeho druhu, baňky, jmelí, keramiku, svíčky, mýdla, textilní výrobky, košíkářské výrobky, řezbářské výrobky, výrobky řezníků, pekařů, cukrářů, sýrařů a mnoho dalších pochoutek nebo nápojů. K předvánoční atmosféře přispěli svými písničkami hudebníci nebo majitelé koní, kteří vozili návštěvníky po zasněženém zámeckém parku.

Zdroj: MěÚ Město Albrechtice