MSK | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) uspořádal v sobotu 15. října 2022, ve spolupráci s Kysuckým muzeem v Čadci v prostorách Hasičského muzea města Ostrava akci s názvem „Den sv. Floriána“. Společná akce byla realizována v rámci projektu obou muzeí „Pod patronátem sv. Floriána“, spolufinancovaného z programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020, Fondu malých projektů.

Foto: HZS MSK

Pro návštěvníky muzea byla připravena statická ukázka techniky hasičů SDH Heřmanice a také dobrovolných hasičů ze Slovenské republiky. Ve venkovních prostorách muzea byly v průběhu dne realizovány dynamické ukázky hašení historickou technikou a program doplnila řada doprovodných expozic, včetně doprovodného programu pro děti.

„Slavnostní akci a představení expozic muzea uvedl za HZS MSK plk. Ing. Martin Nekula, MBA a spolu se zástupcem Kysuckého muzea Mgr. Tomášem Adamčíkem, PhD. přivítali na dvě desítky pozvaných hostů a poděkovali všem, kteří stáli nejen u zrodu Hasičského muzea v Ostravě, ale i u zahájení česko-slovenské muzejní spolupráce. Mezi pozvanými hosty byla například i paní Ing. Jana Fialová, ředitelka Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, nebo Stanislav Kotrc, starosta krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a další významní hosté,” informoval Lukáš Popp, zastupující tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje.

Návštěvníci, kterých během dne dorazilo více než tři sta, měli během dne možnost si prohlédnout nejen stálé expozice Hasičského muzea, ale také přibližně 60 zapůjčených exponátů z Kysuckého muzea, dokládajících společnou česko-slovenskou historii hasičství na Ostravsku a Kysucích. Tyto zapůjčené muzejní předměty Kysuckého muzea budou v Hasičském muzeu v Ostravě k vidění i po dobu následujících šesti měsíců.

Foto: HZS MSK

top