ČR | Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda se na tuzemském trhu nenabízí a neprodává padělané zboží. Minulý rok v této oblasti uskutečnila 811 kontrol a u 213 z nich zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví.

Foto: ČOI

Celkem zajistila 18 845 kusů padělků v cenách originálů 32 492 870,80 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělání textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple a Tommy Hilfiger.

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2020 kontrolovala dodržování ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. ČOI provedla celkem 811 kontrol a porušení tohoto paragrafu zjistila u 213 kontrol. Porušení všech právních předpisů pak zaznamenala v 557 případech.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple, Tommy Hilfiger, Volkswagen, BMW, Nike, Adidas, Hyundai, Calvin Klein, Myl little pony a Gucci.

Kontroly dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování padělaných výrobků probíhala ve 21 případech v součinnosti s Policii ČR, Celní správou ČR a živnostenskými úřady.

Zjištěné nedostatky
Česká obchodní inspekce zajistila a uložila ve sledovaném období mimo dosah kontrolovaných osob celkem 18 845 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 32 492 870,80 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Uložená opatření
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v roce 2020 celkem 640 pokut v hodnotě 10 577 500 Kč.

Zdroj: Česká obchodní inspekce