KRNOV | Poslední zářijový týden patří tradičně nízkoprahovým klubům. Ty pomáhají dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích – v rodině, ve škole, s problémy v dospívání. Letošního ročníku Týdne nízkoprahových klubů se účastní více jak stovka zařízení z celého Česka a připojuje se i Armáda spásy v Krnově se svými kluby Maják a Labyrint. Akci pořádá Česká asociace streetwork.

Foto: Plakát akce

V posledním zářijovém týdnu od 23. do 29. září 2019 mohou lidé po celé republice navštívit nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Do letošního třináctého ročníku se zapojilo na 112 zařízení z celého Česka. Cílem akce je zejména odstranit bariéry mezi kluby a veřejností, která často netuší, k čemu kluby pro děti a teenagery slouží nebo jak přesně fungují.

„Pracujeme s dětmi, kteří mají problém, se kterým si samy neví rady. My jsme jejich průvodci a snažíme se jim situaci ulehčit. Jedná se o děti, které mají například problémy v rodině, jsou obětí šikany, cítí se osamělé nebo se staly obětí nějaké závislosti. Náš klub jim pomáhá se v situaci zorientovat a nalézt případná řešení. Na této hlavní myšlence náš klub stojí,“ říká Darina Vránová, vedoucí nízkoprahového klubu, který každoročně navštíví cca 100 dětí. Kampaň mj. upozorňuje na to, že klub není jen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale je otevřen všem dětem.

„Ve čtvrtek 26.9. bude klub Maják a Labyrint od 14:00 do 16:00 otevřen pro veřejnost. Kluby sídlí v Armádě spásy na Opavské 26 v Krnově. Bude možné si prohlédnout prostory klubu a dozvědět se, jak to u nás funguje. A v pátek 27. 9. vyrazí pracovníci v době od 14:00 do 16:00 na ulici Stará, kde se budou moci děti potkat a seznámit s pracovníky klubu a zahrát si s nimi některou z her.“ dodává Vránová.

“V rámci týdne pořádáme akce a ukazujeme tak činnost nízkoprahových klubů veřejnosti, školám, sousedům, firemním dárcům a dalším, aby se blíže seznámili s prací klubů. Jedná se o registrovanou sociální službu, která dětem nabízí odbornou pomoc, a hlavně pocit naprostého bezpečí. Tyto služby jsou nenahraditelné a předchází tak větším problémům, do kterých by se děti mohly dostat,” dodává ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová s tím, že sami rodiče někdy chápou klub jako něco stigmatizujícího.

Nízkoprahové služby přitom pomáhají dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou se mohou s rodiči zdráhat řešit nebo ji neumí pojmenovat. Pomáhají jim situaci pochopit, poskytují jim poradenství a informace potřebné pro řešení problému. Navíc vytváří pro děti a mladé lidi bezpečné prostředí, kde se cítí dobře. Služba je bezplatná a anonymní. Po celé republice tuto službu poskytuje téměř 900 pracovníků a služby využívá ročně několik desítek tisíc dětí.

PETRA VLAČUHOVÁ
Externí spolupracovník zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.