BRUNTÁL | Řadu užitečných informací potřebných pro pohyb v dopravě se dozvěděly děti, které se zúčastnily akce „Bezpečně do školy“. V Leskovci nad Moravicí ji v pátek 8. září pořádal, ve spolupráci s organizací BESIP a Policií ČR, odbor dopravně správních agend Městského úřadu v Bruntále.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Ve stánku organizace BESIP si děti připomněly základy dopravní výchovy, poznávaly značky, signalizační zařízení a zopakovaly si, co má mít správně vybavené jízdní kolo.

Ve stánku Policie ČR se dozvěděly, proč je dobré mít při jízdě na kole cyklistickou helmu a jak ji správně upevnit, aby opravdu chránila.

Jízdu zručnosti na kole či koloběžce si mohli malí návštěvníci zpestřit. K dispozici jim byly takzvané alkoholové brýle, které simulovaly vidění při 0,7 a 2 promile.

Na akci dorazili školáci z Andělské Hory, Dvorců a bruntálského Petrina. Z mateřinek dorazily děti z MŠ Leskovec nad Moravicí.

Pozdravit účastníky přijel také bruntálský místostarosta Radek Zatloukal, který má odbor dopravně správních agend Městského úřadu v Bruntále ve své gesci.

Zdroj: Město Bruntál – město mezi horami a vodou 

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou